Energiaühistute Mentorprogrammi kokkuvõte

Eesti Arengufondi poolt ajavahemikus november 2014 – november 2015 korraldatud Energiaühistute Mentorprogrammis osales 10 algatust. Edukaks kogukonna kaasamiseks oleks mõistlik alustada väikeste ühisprojektidega ning laiendada eestvedajate ringi (üksinda on algatust raske eest vedada). Varakult tuleks hakata koostama kirjalikke materjale (k.a kaasamisplaan, finantsarvutused ja äriplaan) jagamaks informatsiooni huvitatud osapooltele. Eesti praeguses õigusruumis on energiaühistu moodustamiseks sobilik osaühingu formaat. Energiatootmise kavandamisel tehnoloogilise valiku tegemiseks loodi mentorprogrammi käigus Jaanus Uiga poolt vastav kalkulaator (http://energiayhistud.ee/tooriistakast/kalkulaator/). Välismentorite soovitusel tuleks edaspidi võtta poliitilisel tasemel vastu otsus energiaühistute teket soodustada, likvideerides teadlikult nii õiguslikke kui ka finantsbarjääre.

Energiaühistute Mentorprogrammi kokkuvõte: http://energiayhistud.ee/wp-content/uploads/2015/12/Rute_C.-EY-Mentorprogrammi-kokkuvote.pdf