Energiaühistute programmi lõpparuanne

Eelmisel aastal lõppes Eesti Arengufondi korraldatud energiaühistute programm. Programmi eesmärgiks oli kaasa aidata parimate praktikate, ärimudelite ja algatuste loomisele väikesemahulise ühistulise elektri- ja soojuse tootmisel perioodil 1.07.2014-31.12.2015. Programmi tulemusel selgusid energiaühistu tegevuseks võimalikud ettevõtlusvormid, tehnoloogilised valikud ja energia kulutuste vähendamise ja investeeringute kaasamise võimalused.

Energiaühistute programmi lõpparuanne: http://energiayhistud.ee/wp-content/uploads/2015/12/EAF_EY-projekti-lopparuanne.pdf