Energiaühistute potentsiaali ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüs

Suurim energeetiline potentsiaal energiaühistute tekkeks on korterelamutes ja ühiskondlikes hoonetes, mis ei asu kaugküttepiirkondades või asuvad madala tarbimistihedusega kaugkütte võrgupiirkondades. Analüüsitud hoonete rekonstrueerimisel küttevajadus väheneb kuni 3 korda ja vastavalt soojuse maksumus elanikule ligi kaks korda. Lokaalse ühistulise elektritootmise potentsiaal päikesepaneelidega on kokku 30 GWh/a. Lokaalne elektritootmine olemasolevale lokaalsele jaotusvõrgule mõjub positiivselt võimaldades mõne protsendi võrra suurendada võrgu läbilaskevõimet. Ühistulise energiatootmisega kaasneb ühiskondlik kasu: väheneb kulu küttele ja elektrile, kaasnev maksutulu on kokku 880 mln EUR kogu energiaühistute potentsiaali realiseerumisel, väheneb atmosfääri peenosakeste PM2,5 tingitud varajaste surmajuhtumite arv.

Analüüsi aluseks on kohalike omavalitsuste energiaühistute potentsiaali ja mõju arvutused koontabelis lisas 1. Kohalike omavalitsuste ühistulise energiatootmise potentsiaaliga seonduvad näitajad on esitatud interaktiivsetel kaartidel http://energiayhistud.ee/tutvustus/energiauhistute-potentsiaal-ja-sotsiaalmajanduslik-moju/

Energiaühistute potentsiaali ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüs: http://energiayhistud.ee/wp-content/uploads/2015/12/EAF_EY-potentsiaali-ja-sotsmaj-moju-analyys.pdf