Juhend „Energiaühistu asutamise 13 sammu“

Eesti Arengufondi poolt aastail 2013-2015 korraldatud energiaühistute programmi raames koostatud analüüside tulemuste, energiaühistute algatuste kogemuse ja energiaühistute mentorprogrammis osalenud mentorite nõuannete alusel on kirjeldatud energiaühistu moodustamiseks vajalikud tegevused samm-sammult. Energiaühistute programmis saadud kogemust toetab Euroopa Liidus energiaühistute kogemuse alusel varasemalt välja töötatud inglise keelne juhendmaterjal energiaühistu loomise ja tegevuse paremaks korraldamiseks „REScoop Action Guide“ http://rescoop.eu/sites/default/files/project-resources/action_guide_deliverable_3.3.pdf.

Juhend „Energiaühistu asutamise 13 sammu“: http://energiayhistud.ee/tooriistakast/energiauhistu-moodustamise-13-sammu/