Kommentaarid Kitsingu (2015)* Nutika Spetsialiseerumise analüüsile

Käesolev analüüs on ajendatud täiendavast analüüsist, mille koostas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Nutika Spetsialiseerumise (edaspidi NS) algsetele analüüsidele. Käesoleva analüüsi koostas Centari analüütik Indrek Seppo ning selle peamine ülesanne oli määratleda esialgse Eesti Arengufondi koostatud NS analüüside ja MKM-i analüüside tulemuste erisuste allikad. Peamise tulemusena on toodud see, et mõlema analüüsi metoodikas on vajakajäämisi ning edasine diskussioon jõuaks juba akadeemilise diskussiooni tasemele, mis aga oma olemuselt NS-ga seotud ministeeriume edasi ei aita. Selleks, et edaspidi selliseid diskussioone vältida, on EAF kokku kutsunud NS metoodikatöörühma, mille peamine eesmärk on kasvualade valiku meetodi määratlemine ja selles kokku leppimine.

Kommentaarid Kitsingu (2015)* Nutika Spetsialiseerumise analüüsile.