Nutika spetsialiseerumise stipendiumiprogrammi oodatavad mõjud

Nutika spetsialiseerumise stipendiumiprogrammi kavandamise ning oodatavate mõjude prognoos on koostatud koostöös Rakendusuuringute keskusega Centar. Stipendiumiprogrammi mõju võimendamiseks on oluline see siduda teiste meetmetega, kuid eriti grupistipendiumide ning intedistsiplinaarse kraadiõppe soodustamisega.

Nutika spetsialiseerumise stipendiumiprogramm