Arengufondi juht eelistab seiretegevuse jätkumist autonoomse üksusena

Arengufondi juhi Annika Lentso sõnul on Arengufondi seiretegevuse üle otsustamine praegu majanduskomisjoni käes, kuid tema eelistaks fondi jätkamist senise autonoomse üksusena, mitte liikumist riigikogu kantselei alla.

“Minule isiklikult meeldiks rohkem selline autonoomne avalik-õiguslik üksus, aga kui omanikud otsustavad teisiti, eks me siis töötame teisiti,” ütles Lentso BNS-ile.

“Iseseisva üksusena me oleme kiire reageerija, me saame kiiresti ümber formuleerida, väike üksus on ikka märksa paindlikum. Suur laev keerab aeglaselt, midagi ei ole teha,” rääkis ta.

“See on ka üks puudus riigikogu kantseleis toimetamise juures, et need muutused võtavad oluliselt rohkem aega, kui me saaksime seda teha siin. Aga see pole minu otsus, selle otsustab majanduskomisjon, ootame ära,” lisas ta.

Lentso sõnul on Arengufondi puhul oluline tagada eelkõige seire jätkumine ja järjepidevus.

“Minu jaoks pole suurt ja olulist vahet, kas teeme nüüd iseseisva institutsioonina või oleme riigikogu alluvuses. Igal sellisel vormil on omad head ja vead,” rääkis ta,

“Kui me oleme riigikogu alluvuses, siis võib juhtuda, et poliitikud hakkavad rohkem suunama, mida me öelda võime või mida me öelda ei tohi. See on oht. Kas see realiseerub, me ei oska seda ette näha,” rääkis Lentso.

Teine oht iseseisva institutsiooni puhul on Lentso sõnul see, mida on fondile seni ka ette heidetud, et selle omanik ehk riigikogu ei tunne fondi tegevuse vastu väga suurt huvi. “Tegelikkuses see, et meie iseseisvus ära võetakse, on pigem meie omaniku natuke puudulik huvi meie vastu – nad on seda ka ise väga selgelt öelnud, et tegelikult selline seire tulemuste kasutamine on nende jaoks jäänud tagasihoidlikuks,” rääkis ta.

“Samas ei saa kindlalt väita, et riigikogu kantselei juures toimetaval seireüksusel on oluliselt rohkem mõju või sõnaõigust,” lisas ta.

Teisipäeval arutab riigikogu majanduskomisjon, kas jätta Arengufond kui üksus ilma investeerimistegevuseta alles või kaotada Arengufondi institutsioon ja tuua seireüksus riigikogu kantselei alluvusse.

Riigikogu majanduskomisjon on otsustanud endale alluva Arengufondi töö ümber korraldada, selle käigus säilitatakse fondi olulised tegevused, paigutades need võimalusel sobivamatesse kohtadesse. Plaanide kohaselt võiks ümberkorraldused teoks saada riigikogu kevadise istungjärgu lõpuks, millal võiks vajalikud seadusemuudatused saada vastu võetud. Arengufondi senine juht Pirko Konsa lahkus ametist käesoleva aasta 1. märtsil ja tema kohuseid täidab Annika Lentso.