Lugupeetud koostööpartner!

Riigikogu majanduskomisjoni otsustega korraldatakse ümber Arengufondi senine tegevus: investeerimisettevõte SmartCap ja idufirmade programm Startup Estonia liiguvad KredExi alla ning arenguseiret jätkatakse Riigikogu juurde loodavas eraldi üksuses, kus säilib eraldiseisev eelarve ja otsustuspädevus.

Kinnitame Teile, et antud ümberkorraldused Teie kui koostööpartneri jaoks midagi ei muuda, fondi olulised tegevused, investeerimine ja arenguseire säilitatakse ning jätkatakse pooleliolevaid töid.

Investeerimisettevõte SmartCap ja idufirmade programm Startup Estonia liiguvad KredExi alla selle aasta jooksul. Arenguseire tegevuse liikumine vastava üksuse alla algab pärast konkreetse seadusemuudatuse vastu võtmist, mis juhtub tõenäoliselt kõige varem Riigikogu kevadise istungjärgu lõpuks ehk suve hakul. Seire üleandmise hetk võib teoks saada selle aasta sügisel.

Kõikide ümberkorraldust puudutavate küsimustega saate pöörduda enda peamise Arengufondi kontaktisiku poole.

Loodame heade koostöösuhete jätkumisele.

Lugupidamisega,
Annika Lentso
Eesti Arengufondi juhatuse esimees