Nõukogu kinnitas Eesti Arengufondi järgmise kolme kuu tegevusplaani

Eesti Arengufondi nõukogu kinnitas 29. märtsi koosolekul asutuse 2016. aasta eelarve ning järgmise kolme kuu seireüksuse tegevusplaani.

Teatavasti tegi Riigikogu majanduskomisjon 15. märtsil 2016 ettepaneku viia Eesti Arengufondi seiretegevus Riigikogu alluvusse, mistõttu otsustas nõukogu esialgu kinnitada seireüksuse tegevusplaani juuni lõpuni. Edasine tegevus sõltub hetkel ettevalmistatava seadusemuudatuse jõustumisest.

Tegevusplaanis keskendutakse erinevate kontaktürituste korraldamisele, kus tutvustatakse fondi hiljutise seiretegevuse tulemusi ning käsitletakse Eesti majanduse ajakohaseid küsimusi.

Arengufond on seisukohal, et Eesti majanduse ees seisvate probleemide lahendamiseks on vajalik seiretegevuse jätkamine ning Riigikogu majanduskomisjoni ettepanek viia tegevus üle Riigikogu alluvusse peab tagama seirevõimekuse püsimise ning seireüksus on siin valmis oma osa andma.

Arengufondi viimase aja seiretegevuses on olnud suur rõhk energiamajandusel, kus koostati hetkeolukorda analüüsiv aruanne, anti hoogu energiaühistutele ning kirjeldati biometaani kasutamise võimalusi Eestis. Valdkondlikku seiret on tehtud tervishoiu, IKT ja ressursside väärindamise osas ning koostatud globaalse ettevõtlusmonitori (GEM) Eesti raport, mis analüüsis siinse ettevõtluse stiimuleid ja pidureid.

Annika Lentso
Juhatuse esimees
Eesti Arengufond
Tel: 521 7443
E-post: annika.lentso@arengufond.ee