Pirko Konsa asemel asub Eesti Arengufondi juhtima Annika Lentso

Eesti Arengufondi juhatuse esimees Pirko Konsa lahkub omal soovil ametist ning fondi juhatuse esimehe kohuseid hakkab täitma Annika Lentso, kelle peamine ülesanne on fondi seiretegevuse reorganiseerimine. Muudatused Arengufondi juhtimises kinnitas fondi nõukogu.

„Olen Arengufondi ajutise juhina ametis olnud üle pooleteise aasta. Tänaseks on mitmed Arengufondi projektid jõudnud järgmisesse etappi: nõukogu on kinnitanud Arengufondi uue investeerimisstrateegia ning käima on lükatud Startup Estonia programm. Ettevõtluse tugisüsteemi ümberkorralduse käigus saan Arengufondi juhtimise edukalt üle anda ning fond ise saab keskenduda peamiselt seiretegevusele,“ ütles Pirko Konsa.

„Arengufondi reform on hetkel seisus, kus seiret mitte puudutavate valdkondade osas on enamik otsused tehtud ja nende tulevik selge. Seire osas tuleb pooleliolevat tööd jätkata, olenemata sellest, kuidas ja millisel viisil otsustab Riigikogu seiret tulevikus teha. Seda eriti olukorras, kus peale 12 kuud toimunud tõsiseid diskussioone on Riigikogu vastav töögrupp jõudnud üksmeelselt seisukohale, et seiret on vaja ja seda tegevust on vaja tugevdada. Kuna praeguses olukorras jääb nimelt seire Arengufondi põhitegevuseks, siis on ka loomulik, et Arengufondi juhi rolli võtab üle vastava ala inimene,“ ütles Arengufondi nõukogu esimees Ville Jehe.

Seni Arengufondis ökonomistina töötanud Annika Lentso näeb asutuse rolli analüüsis, mis aitab Eesti majandusel tuleviku maailmas paremini hakkama saada ning aidata otsustajatel teha teadlikumaid valikuid. „Sisuliselt iga päev on kuulda kriitikat, et Eesti riigil puudub suur eesmärk ja plaan selle täitmiseks. Pean seiretegevust väga oluliseks, nii eesmärgi sõnastamisel kui ka lahenduste pakkumisel pikas perspektiivis. Edasise plaani väljatöötamine koostöös erinevate ühiskonnagruppide esindajatega on üks olulisemaid väljakutseid sel aastal,“ märkis Lentso.

Annika Lentso on seni töötanud Arengufondis ökonomistina. Ta kaitses 2006. aastal Tartu Ülikoolis teadusmagistri  kraadi  majandusteaduse erialal ja õpib praegu sealsamas doktorantuuris. Enne Arengufondi töötas Lentso aastatel 2005-2007 Eesti Pangas ning 2007-2014 Swedbankis.

Lisainfo:

Ville Jehe
Eesti Arengufond
Nõukogu esimees
Tel: 504 0813
E-mail: ville.jehe@arengufond.ee

Annika Lentso
Eesti Arengufond
Juhatuse esimees
Tel: 616 1100
E-mail: annika.lentso@arengufond.ee

Pirko Konsa
Tel: 5680 0211
E-mail: pirko.konsa@arengufond.ee