Eesti Arengufondi kümme aastat Eesti tuleviku kujundamisel

Lähtuvalt seadusest tulenevast eesmärgist oli suletava Eesti Arengufondi üheks eesmärgiks seirata majandusarengut ning otsida võimalust majandusarengu kiirendamiseks. Selleks koostati hulgaliselt seiretöid, kaasati erinevaid eksperte, teadlasi, ettevõtjaid. Need arutelud ja analüüsid vormusid hiljem raportiteks, millesse pikiti nii järeldusi kui ka soovitusi edasiste poliitiliste valikute tegemiseks. Nende raportite ülevaade ongi Eesti Arengufondi viimane ehk lõppraport.

Eesti Arengufondi kümme aastat Eesti tuleviku kujundamisel