Nutika spetsialiseerumise lähenemine Eestis

Nutika spetsialiseerumise esimese laine protsessi aastatel 2012-2015 Eestis võtab kokku analüüsidokument, mis on koostatud Eesti Arengufondi ja Eesti Rakendusuuringute keskuse CentAR koostööna. Dokument annab sünteesitud ja kontsentreeritud kokkuvõtte NS-i filosoofiast koos taustainformatsiooniga algallikatele ning toob välja mõningaid soovitusi teise laine NS-protsessiks koos kasuliku kokkuvõttega senistest õppetundidest.

Nutika spetsialiseerumise lähenemine Eestis