Riigi riskiraha valitseja konkursi tingimused avalikustatakse 17. augustil

Eesti Arengufondi investeerimisfirma SmartCap nõukogu kinnitas investeerimisportfelli juhtimise ümberkorraldamise konkursi ajakava. Fond avalikustab konkursi tingimused 17. augustil ja konkursile on oodatud osalejad nii Eestist kui välismaalt.

Portfelli juhtimine on plaanis fondi investeerimisettevõttelt SmartCap anda üle uuele erafondile, mis jätkab riigi poolt alustavatesse ettevõtetesse tehtud investeeringute hoidmist ja jätkuinvesteeringute tegemist.

Uue fondivalitseja leidmise esimene samm on huviavalduste esitamine, see voor vältab augusti keskpaigast kuni oktoobri alguseni. Selles faasis hinnatakse kandidaate nende senise tegevuse ja kogemuse alusel. Euroopa Investeerimispanga (EIB) juhtimisel luuakse sõltumatutest ekspertidest kolmeliikmeline valikukomitee, mis teeb esimese otsuse kandidaatide mineviku põhjal oktoobri jooksul.
Kvalifitseeritud kandidaadid pääsevad teise vooru, kus nad juba põhjalikumalt portfelli ja varadega tutvuvad ning enda visioone esitavad, tähtajaga novembri lõpp. Enne jõule teeb valikukomitee otsuse võitja osas, kus võtab arvesse kandidaadi tulevikuvisiooni. Sellele järgneb viimane etapp – tehnilised läbirääkimised konkursi võitnud fondivalitsejaga ja fondi loomine.

SmartCapi juhatuse liige Antti Perli rõhutas, et tegu pole ei investeerimisfirma ega portfelliettevõtete müügitehinguga. Investeeringute juhtimise ümberkorraldamiseks on otsustatud varasid mitte erastada või osta portfellijuhtimise teenust sisse, vaid viia portfell ja kohustused üle eraldi fondi, mille asutab ja mida hakkab juhtima uus erafondivalitseja.

Uude fondi peaks konkursi käigus valitav fondivalitseja investeerima ka enda vahendeid ning juhtima seda turutingimustel. Üle ei viida senistest osaluste müükidest ehk exit‘itest saadud tulu ega ettevõtteid, millest SmartCap väljub enne 31. detsembrit 2016.

Erafondivalitseja poolt valitsetav fond jätkab investeerimistegevust seni kehtinud põhimõtete järgi – investeeringuid tehakse ettevõtete omakapitali ning neid saab teha üksnes koos erainvestoritega. Samaks jäävad ka riskide hajutamise tingimused: vahenditest võib kuni 10 protsenti investeerida ühte ettevõttesse, mida erakorralistel juhtudel võib tõsta 25 protsendini. Haldustasu saavad kõik kandidaadid ise pakkuda. Ka omaosaluse suuruse saavad võimalikud fondivalitsejad ise pakkuda.

Uus fond peaks alustama tegevust  2017.aasta I kvartalis. Praegu on Arengufondi ja SmartCapi portfellis 16 ettevõtet. 2017. aasta alguses peaks fondil olema investeerimata vahendeid ligikaudu 10 miljonit eurot, millega saab teha jätkuinvesteeringuid senistesse portfelliettevõtetesse.

2014. aasta augustis otsustas Eesti Arengufondi nõukogu Arengufondi investeerimistegevuse ümber korraldada. Fondi nõukogu esimehe Ville Jehe sõnul on Eesti riskikapitaliturg teinud viimastel aastatel kiire arengu tänu Arengufondi tütrena loodud SmartCapi tegevusele. Teisalt peaks riigi roll riskikapitalituru praeguses arenguetapis muutuma, keskendudes kitsaskohtadele millega erasektor hakkama ei saa, rääkis Jehe.

„Turu areng on jõudnud etappi, kus on piisavalt erafondihaldureid ja riigil endal pole vaja enam fondi haldusteenust osutada,” selgitas Jehe. Edaspidi keskendub SmartCap oma investeerimisstrateegias kiirendite tegevust rahastavatele fondidele. Kiirendite jaoks partnerite leidmiseks kuulutati hiljuti välja hange.

KredExi juhataja Lehar Küti sõnul on riigi jaoks oluline kindlustada, et senist portfelli hallatakse parima turupraktika järgi. “Koostöös Euroopa Investeerimispangaga korraldame konkursi uue erafondivalitseja leidmiseks, mis jätkab riigi poolt kiiresti arenevatesse ettevõtetesse tehtud portfelliinvesteeringute haldamist ja jätkuinvesteeringute tegemist, “ selgitas Kütt.

Lisainfo:
Antti Perli
SmartCapi juhatuse liige
Tel +372 51 6130
e-post Antti.Perli@smartcap.ee

Ville Jehe
Eesti Arengufondi ja SmartCapi nõukogu esimees
Tel +372 504 0813
e-post Ville.Jehe@arengufond.ee

Lehar Kütt
KredExi juhataja
Tel +372 521 5068
e-post Lehar.Kutt@kredex.ee