Õigusteenuse tellimine seoses Eesti Arengufondi investeerimistegevuse reorganiseerimisega

„Õigusteenuse tellimine seoses Eesti Arengufondi investeerimistegevuse reorganiseerimisega“ (RHS § 19).
Pakkumuste esitamise tähtpäev: 19. oktoober 2015.a. kell 11.00.
 
Hankedokumentide saamiseks palume pöörduda järgmistel kontaktandmetel: