Struktuur

Riigikogu
nimetab 5 liiget

Valitsus
nimetab 2 liiget

Rektorite nõukogu nimetab 2 liiget

Arengufondi nõukogu

liikmed (9)

Arengufondi juhatus

Investeerimisettevõte SmartCap nõukogu

liikmed (4)

Seire- ja kasvuprogrammid

  • Ettevõtlik Eesti
  • StartSmart
  • Rohemajandus ja energeetika
  • Nutikas spetsialiseerumine
  • Fututuba

SmartCapi juhatus

liikmed (2)

SmartCapi juhatus teeb

  1. investeerimis- ettepanekuid ekspertkomiteele
  2. Investeerimisotsused vastavalt ekspertkomitee soovitustele

Investeeringute ekspertkomitee

liikmed (7)

Ekspertkomitee hindab, arutab, soovitab või lükkab tagasi investeerimisette-panekud