Arengufondist

EESTI ARENGUFOND ON LIKVIDEERITUD

Arengufond oli Riigikogule alluv avalik-õiguslik asutus, mille eesmärgiks on kaasa aidata Eesti majanduse arengule. Selleks investeerime uuenduslikesse Eesti ettevõtetesse ja aitame kaasa sellele, et niisuguseid ettevõtteid tekiks.

Arengufond oli Riigikogu poolt asutatud avalik-õiguslik organisatsioon, mis tegutseb Arengufondi seaduse alusel.

Arengufondi eesmärk oli toetada positiivseid muutusi Eesti majanduses investeerimistegevuse, arenguseire- ja kasvuprogrammide kaudu