Arengufondist

Arengufond on Riigikogule alluv avalik-õiguslik asutus, mille eesmärgiks on kaasa aidata Eesti majanduse arengule. Selleks investeerime uuenduslikesse Eesti ettevõtetesse ja aitame kaasa sellele, et niisuguseid ettevõtteid tekiks.

Arengufond on Riigikogu poolt asutatud avalik-õiguslik organisatsioon, mis tegutseb Arengufondi seaduse alusel.

Arengufondi eesmärk on toetada positiivseid muutusi Eesti majanduses investeerimistegevuse, arenguseire- ja kasvuprogrammide kaudu:

Investeerimine

Investeerime oma tütarettevõtte SmartCap kaudu innovaatilistesse, ambitsioonikatesse, kõrge potentsiaaliga ettevõtetesse. Arengufondi investeerimistegevuse eesmärgiks on kaasa aidata niisuguste ettevõtete tekkele ja riskikapitalituru arengule.  Arengufondi ja SmartCapi portfellis on 20 ettevõtet.

Seire- ja kasvuprogrammid

Arengufondi seire- ja kasvuprogrammid on mõeldud toetama investeerimisotsuseid ja kaasa aitama ettevõtlikkuse kasvule ühiskonnas. Meie seireprogrammid keskenduvad järgmistele valdkondadele: