Riigi riskikapitali erafondivalitseja konkursile tuli osalema kuus meeskonda

Eesti Arengufondi ja SmartCapi korraldatud erafondivalitseja konkursile esitas huviavalduse kuus meeskonda, kellest neli kvalifitseerusid teise vooru. Teise vooru pääsenud meeskonnad saavad tutvuda otseinvesteeringute portfelliga, kujundada strateegia investeeringute edasiseks haldamiseks ning teha lõpliku pakkumise. SmartCapi fondijuht Sille Pettai rääkis, et konkursi võitja selgub aasta lõpuks. “Eesmärk on parima meeskonna leidmine riiklikule riskikapitali portfellile. Esimesest voorust pääses edasi neli […]

SmartCap avalikustas riigi riskiraha valitseja konkursi tingimused

Eesti Arengufond, SmartCap ja Euroopa Investeerimispank kuulutasid välja konkursi leidmaks erafondivalitseja riigi otseinvesteeringute portfellile, kuhu kuulub 15 idufirmat. Esmased dokumendid tuleb esitada 3. oktoobriks. Konkursi tulemused selguvad aasta lõpuks. Eesti Arengufond, SmartCap ja Euroopa Investeerimispank kuulutasid välja konkursi leidmaks erafondivalitseja riigi otseinvesteeringute portfellile, kuhu kuulub 15 idufirmat. Esmased dokumendid tuleb esitada 3. oktoobriks. Konkursi tulemused […]

Startup Estonia jätkab tegevust KredExis

Varem Arengufondi all tegutsenud Eesti idufirmade tugiüksus – Startup Estonia – jätkab alates 1.juulist tegevust KredExis. Liitumisega soovitakse ettevõtetele pakkuda senisest veelgi paremat tuge ja parandada rahastusvõimalusi kõikides arengufaasides. Tegemist on osaga laiemast konsolideerimisprotsessist, mille tulemusel koondatakse Startup Estonia ja SmartCapi tegevus KredExi alla. Kuigi ametlikult toimub Startup Estonia liitumine 1.juulist, on aktiivne koostöö juba […]

Startup Estonia kuulutas välja keskmiste ja suurettevõtete ning startup´ide koostööprogrammi hanke

Startup Estonia kuulutas välja hanke keskmiste ja suurettevõtete ning startupide koostööprogrammi läbiviija leidmiseks ning ootab partnerite pakkumusi 30. augustini 2016. Hanke eesmärgiks on tõhustada koostööd küpsemate ettevõtete ja kiire kasvupotensiaaliga startup’ide vahel, et sünniksid uued innovaatilised ja majanduskeskkonda edasikandvad lahendused. GEDI (Global Entrepreneurship  Development Institute) raporti kohaselt on Eesti Euroopa Liidu keskmistest ettevõtlusökosüsteemi näitajatest maas […]

Konverentsi “Tagasi tulevikku” ettekanded ja videosalvestus

15. juunil toimus Eesti Arengufondi tänukonverents “Tagasi tulevikku”, kus võeti kokku 10 aastane Arengufondi ajastu Eestis. Arengufondi juhatuse esimehe Annika Lentso sõnul Arengufond 10 tegutsemisaasta lisanud Eesti riigi juhtimisse ning majandusse hulgaliselt värskeid ideid ning seda sageli tänu fondi poolt juhitud seirele, mis on kokku toonud tippasjatundjate ja rohkem kui 2000 majandusinimese, ühiskonnategelase ning poliitiku […]

Riigi riskiraha valitseja konkursi tingimused avalikustatakse 17. augustil

Eesti Arengufondi investeerimisfirma SmartCap nõukogu kinnitas investeerimisportfelli juhtimise ümberkorraldamise konkursi ajakava. Fond avalikustab konkursi tingimused 17. augustil ja konkursile on oodatud osalejad nii Eestist kui välismaalt. Portfelli juhtimine on plaanis fondi investeerimisettevõttelt SmartCap anda üle uuele erafondile, mis jätkab riigi poolt alustavatesse ettevõtetesse tehtud investeeringute hoidmist ja jätkuinvesteeringute tegemist. Uue fondivalitseja leidmise esimene samm on huviavalduste esitamine, see voor vältab augusti keskpaigast kuni oktoobri alguseni. […]

Eesti Arengufondi tänuüritus 15.06.2016

Hea Sõber Saades alguse Lennart Meri ideest ning toetatuna paljude inimeste unistusest, et Eestis peaks olema üks tulevikuteemadega tegelev mõttekeskus, loodi 2006. aastal Eesti Arengufond. Kümne aasta jooksul tõi Arengufond Eestis laialt kasutusele seire mõiste, siin töötas ligi 150 inimest, kelle käe all sündis poolsada uurimistööd ning mitmed raportid. Fond viis läbi hulganisti töötubasid ja […]

Arengufondi otseinvesteeringute juhtimine korraldatakse ümber

Eesti Arengufondi investeerimisportfelli juhtimise ümber-korraldamiseks korraldab riik konkursi. Konkursile on oodatud osalejad nii Eestist kui ka väljaspoolt. Portfelli juhtimine on plaanis fondi investeerimisettevõttelt SmartCap anda üle uuele erafondile, mis jätkab riigi poolt alustavatesse ettevõtetesse tehtud investeeringute hoidmist ja jätkuinvesteeringute tegemist. Konkursilt võidakse kõrvaldada tiimid, kellel võib tekkida fondivalitsemisel huvide konflikt. 2014. aasta augustis otsustas Eesti Arengufondi nõukogu Arengufondi […]

Nõukogu kinnitas Eesti Arengufondi järgmise kolme kuu tegevusplaani

Eesti Arengufondi nõukogu kinnitas 29. märtsi koosolekul asutuse 2016. aasta eelarve ning järgmise kolme kuu seireüksuse tegevusplaani. Teatavasti tegi Riigikogu majanduskomisjon 15. märtsil 2016 ettepaneku viia Eesti Arengufondi seiretegevus Riigikogu alluvusse, mistõttu otsustas nõukogu esialgu kinnitada seireüksuse tegevusplaani juuni lõpuni. Edasine tegevus sõltub hetkel ettevalmistatava seadusemuudatuse jõustumisest. Tegevusplaanis keskendutakse erinevate kontaktürituste korraldamisele, kus tutvustatakse fondi […]

Startup’ide müügioskuste arendamine 2016-2018

Startup Estonia kuulutas välja Startup’ide müügioskuste arendamine 2016-2018 hanke ning ootab kõiki partnerite pakkumusi kuni 12nda maini, 2016. Müügioskuste arendamise koolitusprogrammi eesmärgiks on tuua Eesti startup´ideni maailmatasemel praktikad, mille toel suureneb neil teadlikkus välisturgudele sisenemiseks ning sealse müügi käivitamiseks ning kiirendamiseks. Programmi tulemusel tekivad osalevatel startup´idel individuaalsed tegevuskavad, mis sisaldavad muuhulgas turule sisenemise strateegiat ja turunduse plaani. Hanke dokumendid […]

Lugupeetud koostööpartner!

Riigikogu majanduskomisjoni otsustega korraldatakse ümber Arengufondi senine tegevus: investeerimisettevõte SmartCap ja idufirmade programm Startup Estonia liiguvad KredExi alla ning arenguseiret jätkatakse Riigikogu juurde loodavas eraldi üksuses, kus säilib eraldiseisev eelarve ja otsustuspädevus. Kinnitame Teile, et antud ümberkorraldused Teie kui koostööpartneri jaoks midagi ei muuda, fondi olulised tegevused, investeerimine ja arenguseire säilitatakse ning jätkatakse pooleliolevaid töid. […]

Arengufondi juht ei nõustu vähese seiretegevuse kriitikaga

Arengufondi juhi Annika Lentso sõnul ei saa ta nõustuda avalikkuses kõlanud kriitikaga, nagu poleks Arengufond seni seiretegevust eriti teinud. “Me ei ole teinud üldist seiretegevust ehk siis see, mis puudutab kogu majandust,” ütles Lentso BNS-ile, lisades, et pärast Ott Pärna lahkumist lõpetati selline seire ära, mis ei tähenda, et valdkondliku seiret poleks olnud. Meil on […]

Arengufondi juht eelistab seiretegevuse jätkumist autonoomse üksusena

Arengufondi juhi Annika Lentso sõnul on Arengufondi seiretegevuse üle otsustamine praegu majanduskomisjoni käes, kuid tema eelistaks fondi jätkamist senise autonoomse üksusena, mitte liikumist riigikogu kantselei alla. “Minule isiklikult meeldiks rohkem selline autonoomne avalik-õiguslik üksus, aga kui omanikud otsustavad teisiti, eks me siis töötame teisiti,” ütles Lentso BNS-ile. “Iseseisva üksusena me oleme kiire reageerija, me saame […]

Pirko Konsa asemel asub Eesti Arengufondi juhtima Annika Lentso

Eesti Arengufondi juhatuse esimees Pirko Konsa lahkub omal soovil ametist ning fondi juhatuse esimehe kohuseid hakkab täitma Annika Lentso, kelle peamine ülesanne on fondi seiretegevuse reorganiseerimine. Muudatused Arengufondi juhtimises kinnitas fondi nõukogu. „Olen Arengufondi ajutise juhina ametis olnud üle pooleteise aasta. Tänaseks on mitmed Arengufondi projektid jõudnud järgmisesse etappi: nõukogu on kinnitanud Arengufondi uue investeerimisstrateegia […]

Startup Estonia sõlmib partnerluslepingud start-up kogukonna liikmetega Eesti start-up ürituste kvaliteedi tõstmiseks

Startup Estonia avalikustas täna start-up ürituste ja ärimudeli koolituste korraldajatele suunatud partnerluskonkursi tulemused. Konkursi võitnud viie organisatsiooniga – MTÜ Prototron, Your Design Works OÜ, SA Tallinna Teaduspark Tehnopol, Tenfold Ventures OÜ ja DORG Projektid OÜ – sõlmitakse partnerluslepingud start-up ürituste kvaliteedi tõstmiseks ja kohaliku start-up ökosüsteemi edendamiseks. Konkursile laekus kokku 22 projekti, millest rahalist ning […]

Uuring: Eesti startup ökosüsteemi kasvu pidurdab talentide ja kapitali puudus

Rahvusvaheliselt tunnustatud iduettevõtete uuringu kohaselt on Eesti startup’id ligi kolm korda ülemaailmsest keskmisest rohkem rahul riikliku poliitikaga, kuid suurimate puudujääkidena nähakse kasvavat talendi ning kapitali puudust. Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et Startup Compassi raport on eeskätt kompliment siinsetele ettevõtetele, ehkki ka riik on juba mitu aastat kõrgtehnoloogilise ettevõtluse levikut toetanud ning meie ökosüsteemi tuntus ei […]

Viis ettepanekut Eesti idufirmade tuleviku osas

Olen märganud, et Eesti ettevõtjad, kes on seotud olnud Skype’iga mainivad selle seose oma uue firma kodulehel nähtaval kohal ära. “Inimestelt, kes ehitasid Skype’i”, ütleb Transferwise. “Skype’i kaasasutajatelt” ütleb Starship, “paljud meist ehitasid varem Skype’i”, kinnitab Teleport ning sarnaseid näiteid on veel palju. Miks? Sellepärast, et see töötab. Edumaa võrgustiku ja kogemuste näol, mille Eesti […]

Eesti Arengufondi nõukogu kinnitas uue investeerimisstrateegia

Eesti Arengufondi nõukogu kinnitas eilsel korralisel koosolekul fondi uue investeerimisstrateegia, mille kohaselt hakkab Arengufond investeerima ärikiirenditesse, mis omakorda investeerivad innovaatilistesse tehnoloogiaettevõtetesse. Ühtlasi otsustati edasi minna plaaniga korraldada avalik konkurss, et leida fondi otseinvesteeringute portfelli haldamiseks erafondivalitseja. Uue investeerimissuuna finantseerimiseks kasutatakse kapitali, mis on tagastatud ja tagastatakse tulevikus Arengufondile ning selle investeerimisettevõtte AS SmartCap poolt valitsetavale […]

Arengufond toob Silicon Valley ettevõtluskoolituse Eestisse

Märtsis algab Eestis taas ettevõtluskoolitus Founder Institute, mille eesmärgiks on olla palgatöötajatele hüppelauaks ettevõtlusesse. Eesti koolitus on osa Silicon Valley’st alguse saanud rahvusvahelisest idufirmade programmist, mis on aidanud alustada rohkem kui 1500 ettevõttel. Programmi ühe läbiviija Caroline Rute sõnul oodatakse programmi eelkõige praeguseid palgatöötajaid, kellel on huvi luua oma tehnoloogiaettevõte. „Koolituse fookuses on startup-ettevõtlus, mis […]

Startup Estonia ürituste ja koolituste konkurss

Startup Estonial on rõõm jagada startup ürituste ja koolituste konkurssi, mille käigus soovime koostööd teha nii uute kui ka juba toimunud ökosüsteemi arendavate üritustega, kaasates senisest rohkem startup ja ettevõtlusest huvitatud inimesi. Selleks pakub Startup Estonia antud ürituste korraldajatele finantsilist ja kommunikatsiooni partnerlust, et võimendada valitud üritusi ja tõsta nende kvaliteeti. Ootame kõiki startup ökosüsteemi […]

Eesti idufirma NOW! Innovations uus omanik on globaalne parkimisoperaator Infra Park

Maailma juhtiv parkimisoperaator Infra Park omandas parkimise haldamise ja maksete tarkvara idufirma NOW! Innovations OÜ arendatud SaaS tehnoloogia. Infra Park on maailma juhtiva parkimis- ja mobiilsusteenuste ettevõtte Indigo emafirma peakorteriga Prantsusmaal, La Défense’is. NOW! Innovations on Eestis loodud idufirma, mis tegeleb SaaS-i lahenduse pakkumisega Mobility valdkonnas. NOW! Innovationsi investorite seas olid Eesti Arengufondi investeerimisharu SmartCap, […]

Ettevõtlushuvi Eestis väheneb: riskid kaaluvad üles suurema sissetuleku

Eesti inimeste ettevõtlusind teeb vähikäiku, sest viimastel aastatel on vähenenud ettevõtjaks saamise huvi, näitab Eesti Arengufondi koostatud globaalse ettevõtlusmonitooringu (GEM) Eesti raport. Kui 2013. aastal läbiviidud uuringu põhjal pidas oma firma loomise plaane 20 protsenti GEMi uuringule vastanutest, siis viimasel korral oli neid vaid kümnendik. „Ettevõtlushuvi vähenemine tuleneb ühest küljest paranenud olukorrast tööturul: reaalpalk on […]

Eesti Arengufondi energiaaruanne: biometaan aitab vähendada sõltuvust imporditud mootorikütustes

Eesti energiamajandusele tooks kasu kodumaiste mootorikütuste tootmine, mis aitab olulisel määral lahendada Eestis valitsevat madala materjalitootlikkuse probleemi, näitab Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse seiretiimi koostatud aruanne „Eesti energiamajandus 2015“. Eesti on sisuliselt saavutanud EL-i pikaajalise energia- ja kliimapoliitika eesmärgid, kuid kohalike loodusvarade kasutamise efektiivsust väljendav majanduse materjalitootlikkus on Eestis EL-i keskmisest 4,5 korda madalam. Mahajäämus […]

Eestlased osalevad ühel maailma suurimal idufirmade messil

 Sel nädalal toimub Helsingis üks maailma suurimaid idufirmade messe SLUSH. Eesti Arengufond ja EAS on messil väljas Eesti alaga. Eesti alal saavad soovijad tutvuda Eesti edukate iduettevõtetega, võimalustega Eestis töötada ning taotleda endale e-residentsus. Arengufondis Startup Estonia programmi juhtiva Mari Vavulski sõnul on eestlased idufirmade maastikul maailmas omale nime teinud. “Tahame messil Eesti kuvandit kui […]

Nõukogu kinnitas Arengufondi uue investeerimisstrateegia põhitingimused

  Eesti Arengufondi nõukogu kiitis täna toimunud korralisel koosolekul heaks Arengufondi uue investeerimisstrateegia põhitingimused. “Uus investeerimisstrateegia aitab ellu viia Arengufondi eesmärki arendada riskikapitaliturgu, et Eestis tekiks juurde kõrgtehnoloogilisi ettevõtteid. Uue investeerimisstrateegia kohaselt investeerib Arengufond riskikapitali varases faasis tegutsevatesse ärikiirendi fondidesse, ” ütles Arengufondi nõukogu esimees Ville Jehe. “Investeerimisstrateegia põhitingimuste põhjal alustatakse läbirääkimisi potentsiaalsete turuosalistega ning […]