Rohemajandus

Rohemajandus

 

Kavandame ühiskonna osapooli kaasates elukeskkonna ja majanduse arenguks vajalike ressursside säästlikku kasutamist, seirame kavandatu täitmist. Edendame ettevõtmisi, mille eesmärgiks on Eesti elukeskkonna ja konkurentsivõime paranemine läbi ressursisäästliku majandamise.

Kavandame ühiskonna osapooli kaasates elukeskkonna ja majanduse arenguks vajalike ressursside säästlikku kasutamist, seirame kavandatu täitmist. Rohemajanduse arendus- ja seiretegevuse vaatluse all on elektri- ja soojusmajanduse, transpordisektori, elamumajanduse ja bioenergia tootmise ja maakasutuse muutmisega seonduvad pikaajalised strateegiad ning nende rakendamise mõju keskkonnale, inimeste tervisele ning majandusele tervikuna.

Edendame ettevõtmisi, mille eesmärgiks on Eesti elukeskkonna ja konkurentsivõime paranemine läbi ressursisäästliku majandamise.

Rohemajanduse uuringud ja muu tegevus

Energiamajandusega seotud strateegiate koostamine ja uuendamine toimub veebikeskkonnas www.energiatalgud.ee.